Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112
ИмеПрезимеФамилия
ЕГН
ОбластОбщинаНаселено място
Адрес
Телефон за връзкаЕлектронна поща
Дата на изпита Час на изпита

Уважаеми кандидати, формата е конкурентна!
Попълването ѝ отнема време. Поради тази причина стигайки до избора на "Час на изпита" може да се окаже, че местата са вече заети.
Успех в начинанието!