Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112
Регистрационна форма за записване за изпит за придобиване на Удостоверение за упражняване на лесовъдска практика


ИмеПрезимеФамилия
ЕГН
ОбластОбщинаНаселено място
Адрес
Телефон за връзкаЕлектронна поща
Дата на изпита Час на изпита

Уважаеми кандидати, формата е конкурентна!
Попълването ѝ отнема време. Поради тази причина стигайки до избора на "Час на изпита" може да се окаже, че местата са вече заети.
Успех в начинанието!