Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Вход:


 Потребител:

 Парола:

 Сигнали за нарушения в горите:


 още Сигнал № 7 подаден на: 04.12.2017 в 08:31:50 часа.

Гола сеч в землище Косово, отдел 5ю

 Все още няма публикуван резултат от извършена проверка...0


 още Сигнал № 6 подаден на: 10.11.2016 в 14:14:59 часа.

групово ловуване в неотдаден държавен дивечовъден участък

 Все още няма публикуван резултат от извършена проверка...0


 още Сигнал № 5 подаден на: 10.11.2016 в 13:52:05 часа.

лов в неловен ден

 Все още няма публикуван резултат от извършена проверка...0