Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Тестов модул за придобиване на Лесовъдска правоспособност


     Уважаеми кандидат-лесовъди, тук може да проверите знанията си.