Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Тестов модул за придобиване на Лесовъдска правоспособност


     Уважаеми кандидат-лесовъди, тук може да проверите знанията си.