Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Схема на горска култура е

 12. Стандартни фиданки за залесяване са

 13. Вегетативно размножаване е

 14. Гъстота на културата е

 15. Смесени горски култури са

 16. В защитени територии и зони за залесяване се използват:

 17. „Арборициди“ са:

 18. Маточник е:

 19. За залесяване в горски територии се използват:

 20. Инвентаризацията на горски култури на частни физически лица се извършва от: