Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Семепроизводствена градина е

 12. Шишарките на атлаския кедър узряват за

 13. Семенищни фиданки от бял бор се произвеждат от

 14. Естественото вегетативно възобновяване се извършва

 15. Възобновяването от светлолюбиви видове е много добро, когато на 1 дка има над:

 16. Линейна горска култура, която служи за защита на земеделски земи от суша, студ, ветрова и водна ерозия е:

 17. Изпитването и определянето на произхода и качеството на горските репродуктивни материали се осъществяват от:

 18. Коя от посочените по-долу технологии е перспективна за бъдещите залесявания с иглолистни видове

 19. За създаване на рекреационни гори и култури и извънселищни паркове се използват:

 20. „Горски култури" са: