Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Надпочвен органичен пласт, формиран от отпаднала дървесна и друга растителна маса е:

 12. Шишарките на атлаския кедър узряват за

 13. При засаждане на фиданки с открита коренова система е необходимо преди засаждане корените:

 14. Съгласно Закона за горите е забранено залесяването на горски територии, представляващи

 15. Чиста култура е насаждение, създадено от един дървесен вид, който има най-малко:

 16. Тополовите резници се добиват през:

 17. Нанос се нарича:

 18. Дефлацията е процес, при който

 19. Подходящи материали за създаване на горния пласт при рекултивация на нарушени терени са:

 20. Развитието на ерозията зависи от следните природни условия: