Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Не се смята за строителство в горски територии изграждането на:

 2. Кое от изброените насекоми не деформира частта от растението, с която се храни

 3. Кой от изброените термини е излишен, когато говорим за пълно превръщане на насекомите

 4. Кое от изброените насекоми има ларва тип гъсеница със синя глава и две черни точки, а по дължина на тялото ивици в различен цвят

 5. Кое от изброените насекоми се среща по широколистните дървесни видове

 6. Кои от изброените насекомни вредители се срещат по иглолистните дървесни видове

 7. Кое от изброените насекоми не се среща по широколистни дървесни видове:

 8. Кое от изброените насекоми се среща по широколистните дървесни видове:

 9. Вредителят Гъботворка отлага яйцата си във форма на

 10. С какъв срок на използване се създават сортовите маточници: