Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Правото на собственост върху горските територии принадлежи на:

 2. Районът на дейност на една Регионалните дирекции по горите обхваща:

 3. „Биотични повреди” са видими изменения на тъкани и органи, причинени от

 4. Кое от изброените насекоми деформира листата на широколистните дървесни видове

 5. Кой от изброените насекомни вредители се среща по широколистните дървесни видове

 6. Кое от изброеното не е основна съставна част на тялото на насекомите

 7. Кои от изброените насекомни вредители се срещат по иглолистните дървесни видове

 8. Кои от изброените насекомни вредители се срещат по широколистните дървесни видове

 9. Профилактичните мероприятия в горите се осъществяват от

 10. Диапауза е характерна за: