Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Разпоредбите на Закона за горите се прилагат:

 2. Диапауза е характерна за

 3. Кое от изброените насекоми не се среща по иглолистните дървесни видове:

 4. Кореновата гъба причинява повреди по

 5. Фитопатологията е наука за:

 6. С какъв срок на използване се създават сортовите маточници:

 7. Колко пъти в годината се извършва инвентаризация в горските разсадници – държавна собственост:

 8. Есенната инвентаризация на горските разсадници се извършва:

 9. Производството на горски репродуктивни материали от обикновен бук за горски цели - за търговия, се осъществява от:

 10. В семепроизводствените насаждения се провеждат